ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ที่อยู่โรงพยาบาล29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
TEL 02-532-4444
ค่าคลอดเอง 37900 บาท
ค่าผ่าคลอด 49900 บาท