ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเบญจรมย์

ที่อยู่โรงพยาบาล116 ตำบล ป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
TEL 036-412-160
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท