ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาล บัวใหญ่รวมแพทย์

ที่อยู่โรงพยาบาล6 ถนนเทศบาล 12 ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
TEL 044-292-249-53
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท