ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่โรงพยาบาล169/382 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20131
TEL 038-394-850-3
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท