ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

ที่อยู่โรงพยาบาล197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-​พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
TEL 044-614-100-5
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท