ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลคามิลเลียน

ที่อยู่โรงพยาบาล423 ซ. สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
TEL 02-185-1444
ค่าคลอดเอง 32900 บาท
ค่าผ่าคลอด 44900 บาท