ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล)

ที่อยู่โรงพยาบาล290 ถ. พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
TEL 02-552-8777
ค่าคลอดเอง 36000 บาท
ค่าผ่าคลอด 48000 บาท