ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

ที่อยู่โรงพยาบาล80/77-80 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 12150
TEL 02-088-0888
ค่าคลอดเอง 26400 บาท
ค่าผ่าคลอด 41400 บาท