ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม)

ที่อยู่โรงพยาบาล91 หมู่ 1 ถนน เฉลิมพงษ์ แขวง สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
TEL 02-991-8999
ค่าคลอดเอง 26400 บาท
ค่าผ่าคลอด 41400 บาท