ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ที่อยู่โรงพยาบาล113/44 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
TEL 02-434-0117 02-884-7000
ค่าคลอดเอง 49900 บาท
ค่าผ่าคลอด 69900 บาท