ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ที่อยู่โรงพยาบาล32/7 หมู่ที่ 12 ปราจีนอนุสรณ์ ตำบล ท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
TEL 037-211-088
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท