ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ที่อยู่โรงพยาบาล157/16-19 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
TEL 053-200-002 053-272-788
ค่าคลอดเอง 31000 บาท
ค่าผ่าคลอด 43500 บาท