ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ที่อยู่โรงพยาบาล8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด​เชียงใหม่ 50200
TEL 053-920-300
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 67000 บาท