ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลชลลดา

ที่อยู่โรงพยาบาล2/12 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบล​โสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
TEL 02-571-7799
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท