ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ที่อยู่โรงพยาบาล13 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
TEL 02-256-4000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท