ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่โรงพยาบาล185 ตำบล บางวัว อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
TEL 038-500-300-99
ค่าคลอดเอง 32000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39000 บาท