ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)

ที่อยู่โรงพยาบาล88, 8-9 ถ. เทพารักษ์ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
TEL 02-033-2900
ค่าคลอดเอง 32000 บาท
ค่าผ่าคลอด 45000 บาท