ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต

ที่อยู่โรงพยาบาล90/5 หมู่13 90 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
TEL 02-115-2111
ค่าคลอดเอง 38000 บาท
ค่าผ่าคลอด 50000 บาท