ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000
TEL 038-284-354-5
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท