ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

ที่อยู่โรงพยาบาล146 ตำบล ท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
TEL 032-246-000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท