ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

ที่อยู่โรงพยาบาล124, 126 ซอย รามคำแหง 4 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
TEL 02-314-0726-9
ค่าคลอดเอง 24400 บาท
ค่าผ่าคลอด 32100 บาท