ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเอกชัย

ที่อยู่โรงพยาบาล99/9 หมู่ที่ 4 ถ. เอกชัย ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
TEL 034-417-999
ค่าคลอดเอง 40900 บาท
ค่าผ่าคลอด 60900 บาท