ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเอกชล 2

ที่อยู่โรงพยาบาล31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
TEL 038-939-888
ค่าคลอดเอง 34100 บาท
ค่าผ่าคลอด 36000 บาท