ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี

ที่อยู่โรงพยาบาล233 ถนน แสงศรี ซอย 8 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
TEL 074-801-900
ค่าคลอดเอง 12000 บาท
ค่าผ่าคลอด 24000 บาท