ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลหาดใหญ่

ที่อยู่โรงพยาบาล182 รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
TEL 074-273-100
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท