ค่าคลอดบุตร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่อยู่โรงพยาบาล62 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
TEL 037-395-085-6
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท