ค่าคลอดบุตร คลินิกเวชกรรมอิมพีเรียล

ที่อยู่โรงพยาบาล277 ถนน ราษฎรดำริ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
TEL 081-996-2547 089-109-8934
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท