ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่โรงพยาบาล29 หมู่ที่ 3 ถ. สุวินทวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
TEL 038-812-702-19
ค่าคลอดเอง 32000 บาท
ค่าผ่าคลอด 43000 บาท