ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น

ที่อยู่โรงพยาบาล940 ถนน ประชาชื่น แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10220
TEL 02-910-1600-45
ค่าคลอดเอง 34500 บาท
ค่าผ่าคลอด 49500 บาท