ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

ที่อยู่โรงพยาบาล58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล​บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
TEL 02-149-1330
ค่าคลอดเอง 31000 บาท
ค่าผ่าคลอด 47500 บาท