ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล2/22 ถ. มิตรภาพ อำเภอ เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
TEL 036-315-555-90
ค่าคลอดเอง 39000 บาท
ค่าผ่าคลอด 49000 บาท