ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย

ที่อยู่โรงพยาบาลตำบล เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
TEL 053-731-391
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท