ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลขอนแก่น

ที่อยู่โรงพยาบาล54 ถ. ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
TEL 043-009-900
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท