ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลขอนแก่นราม

ที่อยู่โรงพยาบาล193 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000.
TEL 043-232-555
ค่าคลอดเอง 29000 บาท
ค่าผ่าคลอด 49000 บาท