ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

ที่อยู่โรงพยาบาล80 ถนน ซอย โรงพยาบาล 2 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
TEL 02-769-2000
ค่าคลอดเอง 27000 บาท
ค่าผ่าคลอด 37000 บาท