ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2

ที่อยู่โรงพยาบาล27 ถนนสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TEL 02-399-4259-63
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท