ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่โรงพยาบาล14/16 หมู่ที่ 4 ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง ตราด 23170
TEL 039-551-555
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท