ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกระบี่

ที่อยู่โรงพยาบาล9/10 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
TEL 075-626-700
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท