ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นเตอร์คาร์ลอส

ที่อยู่โรงพยาบาล5/84 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
TEL 02-975-6700
ค่าคลอดเอง 35900 บาท
ค่าผ่าคลอด 47900 บาท