ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลลาดพร้าว

ที่อยู่โรงพยาบาล2699 ถ. ลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL 02-530-2244
ค่าคลอดเอง 43900 บาท
ค่าผ่าคลอด 47900 บาท