ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลลานนา

ที่อยู่โรงพยาบาล1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัด​เชียงใหม่ 5030
TEL 052-134-777
ค่าคลอดเอง 22000 บาท
ค่าผ่าคลอด 35000 บาท