ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลแม่สอด

ที่อยู่โรงพยาบาล175/16 ถนนศรีพานิช ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
TEL 055-531-229
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท