ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาชัย 1

ที่อยู่โรงพยาบาล927/43 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
TEL 034-424-990
ค่าคลอดเอง 36900 บาท
ค่าผ่าคลอด 57900 บาท