ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาชัย 3

ที่อยู่โรงพยาบาล927/45 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
TEL 034-429-111
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท