ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

ที่อยู่โรงพยาบาล99/9 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
TEL 032-417-070-9
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 36700 บาท