ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ที่อยู่โรงพยาบาล198 ถ. ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
TEL 075-340-250
ค่าคลอดเอง 10000 บาท
ค่าผ่าคลอด 18000 บาท