ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่โรงพยาบาล112 เทศบาลอาชา 5 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
TEL 043-721-700 043-723-669
ค่าคลอดเอง 24500 บาท
ค่าผ่าคลอด 38000 บาท