ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมเหสักข์

ที่อยู่โรงพยาบาล46, 7 ถนน มเหสักข์ แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
TEL 02-635-7123
ค่าคลอดเอง 25000 บาท
ค่าผ่าคลอด 35000 บาท