ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ที่อยู่โรงพยาบาล3333 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
TEL 02-023-3333
ค่าคลอดเอง 88000 บาท
ค่าผ่าคลอด 99990 บาท