ค่าคลอดบุตร ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่โรงพยาบาล365 หมู่ที่ 12 ตำบล นางแล อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
TEL 053-914-000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 20000 บาท